Adresa:
Pavla Mijovića br. 3. Donja Gorica
Podgorica
Crna Gora
Broj mobilnog telefona:
+382 69 040 171